12 مهر 1398

آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

شماره۹۳/۱۸۹۰۵/دش                                                                 ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان تبلیغات اسلامی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به پیوست مصوبه «آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت» که در جلسات ۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۷، ۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ و ۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

محمدرضا مخبر دزفولی

آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

(مصوب جلسات ۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۷، ۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳

و ۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

مقدمه

در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور ایجاد سازوکار لازم برای هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، مصوب جلسه ۳۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و حسن تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی در انجام وظایف مصرّح و قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و اتخاذ روش‌های مطلوب و پرهیز از موازی‌کاری در عرصه ساماندهی مشارکت‌های مردمی و صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های قرآن و عترت، هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور ـ که به اختصار هیأت نامیده می‌شود ـ به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.

ماده۱ـ وظایف و اختیارات هیأت

کلیه وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و تعیین ضوابط و نحوه حمایت از این مؤسسات به این هیأت واگذار می‌شود.

تبصره۱ـ کلیه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با عناوین مختلف اعم از مرکز، مجمع، بنیاد، انجمن و سایر عناوین که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و مردمی به صورت غیرانتفاعی یا انتفاعی تشکیل می‌شود، مشمول این آیین‌نامه می‌باشد. این مؤسسات می‌بایست منحصراً در حوزه قرآن و عترت فعالیت داشته و یا اکثر فعالیت‌شان در این حوزه باشد.

تبصره۲ـ هیأت می‌تواند نسبت به رصد و نظارت بر فعالیت‌های قرآن و عترت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و موارد تخلف را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کند.

ماده۲ـ ترکیب هیأت

۱. معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت)

۲. بالاترین مقام مسئول فعالیت‌های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی (نایب رئیس)

۳. دو نفر از مدیران یا کارشناسان امور مؤسسات قرآن و عترت (یک نفر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک نفر از سازمان تبلیغات اسلامی)

۴. دو نفر نماینده از اتحادیه مؤسسات مردمی و تشکل‌های قرآن و عترت کشور

۵. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی یا نماینده تام‌الاختیار وی

۶. یک نفر نماینده مشترک مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه برادران و خواهران

۷. نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه

تبصره۱ـ دبیر هیأت از سوی اعضای هیأت و از میان ایشان و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره۲ـ اعتبار و رسمیت جلسات هیأت منوط به حضور اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) اعضاء و اعتبار مصوبات و تصمیمات هیأت منوط به رأی مثبت اکثریت مطلق حاضران خواهد بود.

ماده۳ـ به منظور پیگیری اهداف و مأموریت‌های هیأت، برگزاری جلسات هیأت و کارگروه‌های مربوطه و تنظیم و پیگیری اجرای مصوبات هیأت، دبیرخانه هیأت در سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل و مستقر خواهد شد.

ماده۴ـ دبیرخانه هیأت موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تشکیل هیأت، دستورالعمل‌های اجرایی لازم برای صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی کشور تنظیم و جهت تصویب به هیأت پیشنهاد نماید.

ماده۵ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، صدور مجوز هرگونه مؤسسه با موضوع فعالیت یا عنوان قرآن و عترت صرفاً توسط این هیأت انجام می‌شود.

تبصره۱ـ مجوز فعالیت کلیه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با امضای مشترک رئیس هیأت (معاون قرآن و عترت) و نایب رئیس هیأت (بالاترین مقام مسئول فعالیت‌های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی) با آرم مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی صادر می‌شود.

تبصره۲ـ دبیرخانه هیأت می‌تواند بر اساس مصوبات هیأت، نسبت به تشکیل هیأت‌ها و دبیرخانه‌های متناظر استانی و شهرستانی در سطح کشور و تفویض اختیار مقتضی به آنها اقدام نماید.

ماده۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در بررسی اساسنامه مؤسسات و شرکت‌ها و ثبت سایر مراکز، در صورت برخورد با درج هرگونه فعالیت قرآن و عتـرت در اهداف و برنامـه‌های آنها، نسبت به استعلام صلاحیت از هیأت اقدام کند.

ماده۷ـ از زمان تشکیل هیأت، کلیه مؤسسات قرآن و عترت کشور موظفند طی یک سال نسبت به تعویض مجوز خود با پروانه فعالیت جدید و تطبیق فعالیت‌ها با دستورالعمل‌های ابلاغی هیأت اقدام کنند. پس از اتمام مهلت قانونی، از فعالیت مؤسسات و مراکز فاقد مجوز موضوع این آیین‌نامه جلوگیری خواهد شد.

ماده۸ ـ این آیین‌نامه در یک مقدمه، ۸ ماده و ۶ تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی، دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی و نمایندگان اتحادیه‌های مؤسسات قرآنی مردمی و تشکل‌های قرآن و عترت کشور تنظیم و در جلسات ۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۷، ۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ و ۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن کلیه مکاتبات و تفاهم‌نامه‌های قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در این خصوص کأن لم یکن خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

محمدرضا مخبر دزفولی

 

 

 

آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
شماره ۲۰۴۶۹
شماره ویژه نامه: ۷۸۳
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۴