21 مرداد 1399

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

شماره ۱۴۹۶۸۸/ت۵۱۳۵۲هـ                                                           ۱۳۹۳/۱۲/۹

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق نوآوری و شکوفایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳ه‍ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ متون زیر به ماده (۳) اضافه و عنوان‌بند (ز) به بند (ط) اصلاح می‌شود: زـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ح ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲ـ در ماده (۴)، عبارت «منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت» بعد از عبارت «دانش بنیان از» و عبارت «و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات» بعد از عبارت «مؤسسات یاد شده» اضافه می‌گردد. ۳ـ در ماده (۶)، عبارت «و سرمایه‌گذاری» بعد از عبارت «تجاری‌سازی» اضافه و عبارت «و به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با تشخیص هیأت عامل از طریق بانک‌ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی)» جایگزین عبارت «با بانک عامل» می‌گردد. ۴ـ در ماده (۷)، عبارت «و ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی» بعد از عبارت «نمونه‌سازی» اضافه می‌گردد. ۵ ـ در ماده (۹)، عبارت «و همچنین فعالیت‌های اجرای پروژه‌های با ماهیت دانش‌بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان» بعد از عبارت «بازاریابی» اضافه و عبارت «چهل درصد» جایگزین عبارت «سقف پنج درصد» می‌گردد. ۶ ـ در ماده (۱۰)، عبارت «پنجاه درصد» جایگزین عبارت «سقف هفت درصد» می‌گردد. ۷ـ در ماده (۱۱)، عبارت «(حداکثر دو ساله)» جایگزین عبارت «(حداکثر یک ساله)» و عبارت «پنجاه درصد» جایگزین عبارت «سقف حداکثر هفت درصد» می‌گردد. ۸ ـ در ماده (۱۲)، عبارت «و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش‌خرید» بعد از عبارت «لیزینگ» و واژه «نفع» بعد از عبارت «با نرخ ترجیحی به» و عبارت «رأساً یا» بعد از عبارت «مؤسسات دانش‌بنیان» اضافه می‌گردد. ۹ـ در مواد (۱۵) و (۱۶)، عبارت «به هر نحو» بعد از عبارت «تسهیل روند دریافت آن» اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
شماره ۲۰۳۸۸
شماره ویژه نامه: ۷۵۸
سال هفتاد
تاریخ: دوشنبه،۱۱ اسفند ۱۳۹۳