29 مهر 1398

اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه درخصوص اقدامات وزارت نیرو

اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه درخصوص اقدامات وزارت نیرو

شماره۵۷۱۳۷/ت۵۱۶۲۴هـ                                                                ۱۳۹۴/۵/۷

اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه درخصوص اقدامات وزارت نیرو

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۴۳۴۱ـ۱۲/۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ وزارت نفت وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۹۴۰۳۵/ت۴۲۴۰۰هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۸ ـ وزارت راه و شهرسازی مقررات ملی نصب سیستم‌های سرمایشی مناسب در ساختمان‌ها را ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ می‌نماید.

معاون اول رییس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه درخصوص اقدامات وزارت نیرو
شماره ۲۰۵۰۸
شماره ویژه نامه: ۷۹۶
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴