08 اردیبهشت 1399

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها

شماره۱۳۵۴۶۳/ت۵۱۴۴۴هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق  در استان‌ها

وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۵ به پیشنهاد شماره ۹۳/۴۱۷۳۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۱۶۲/ت۳۶۱۹۱هـ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳، عبارت «به قیمت کارشناسی روز» جایگزین عبارت «به تفکیک بهای تمام‌شده و استهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای» می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها
شماره ۲۰۳۶۶
شماره ویژه نامه: ۷۵۰
سال هفتاد
تاریخ: سه‌شنبه،۱۴ بهمن ۱۳۹۳