07 تیر 1399

الحاق بند (ه‍( به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳

الحاق بند (ه‍( به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳

شماره۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ه‍                                                             ۱۳۹۳/۱۲/۴

الحاق بند (ه‍( به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍

مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

متن زیر به عنوان بند (ه‍( به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۶ الحاق می‌شود:

ه‍ ـ مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است با مطالبات و بدهی‌های زیرمجموعه‌های خود که به‌منزله یک شخصیت حقوقی واحد می‌باشند، با رعایت سایر بندهای این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف مذکور قابل تهاتر می‌باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

فهرست مطالبات و بدهی شرکت‌ها و یا اشخاص حقیقی وابسته

به اشخاص حقیقی و حقوقی واحد

(مربوط به تصویب‌نامه شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵

مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۶)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف

اشخاص طلبکار

از دولت

اشخاص بدهکار به دولت

مؤسسه اصلی

مبلغ بدهکاری به‌دولت

مبلغ طلبکاری از وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه

۱

شرکت آزاد راه تهران ـ شمال

شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

۱.۵۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

۲

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)

شرکت توسعه اعتماد مبین

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)

۵.۵۸۷.۰۰۰

۵.۵۸۷.۰۰۰

۳

شرکت توسعه راه‌های پارس

آقای قباد چوبدار

شرکت توسعه راه‌های پارس

۱۹۲.۰۰۰

۱۹۲.۰۰۰

۴

شرکت جنرال مکانیک

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

۱۰۰.۰۰۰

۱۰۰.۰۰۰

(مربوط به تصویب‌نامه شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍

مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف

اشخاص طلبکار

از دولت

اشخاص بدهکار به دولت

مؤسسه اصلی

مبلغ بدهکاری به‌دولت

مبلغ طلبکاری از وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه

۱

مؤسسه نصر

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)

۴۰۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

 

 

 

الحاق بند (ه‍( به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳
شماره ۲۰۳۸۶
شماره ویژه نامه: ۷۵۷
سال هفتاد
تاریخ: شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۳