25 آذر 1398

انواع طلاق- طلاق توافقی

انواع طلاق- طلاق توافقی

طلاق توافقی، همان گونه که از نام آن پیداست طلاقی است که زن و شوهر بر وقوع آن و جدایی اتفاق نظر دارند و ممکن است در چارچوب طلاق خلع یا مبارات باشد یا نباشد. معمولا این توافقها علاوه بر جدایی، در مورد آثار ازدواج از جمله مهریه، حضانت و.. است، یعنی مواردی که باید ضمن طلاق، تكليف آن ها مشخص شود. پس طلاق توافقی تاثیری در ماهیت طلاق که ایقاع و به اراده ی شوهر است ندارد و موجب نمی شود که ماهیت طلاق به عقد یا قرارداد تبدیل شود. بر اساس ماده ی 25 ق.ح.خ 1391: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ی خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» چگونگی فرایند طلاق توافقی را در ادامه و در مبحث بعدی مطالعه می کنیم. طلاق خلع و مبارات نیز در گفتارهای بعدی آمده است. سوالی که در این جا نیز وجود دارد این است که طلاق توافقی رجعی و یا بائن أست؟ اگر طلاق توافقی در قالب خلع و یا مبارات باشد، با استناد به ماده ی 1145 ق.م، چنین طلاق بائن است و قابلیت رجوع ندارد. اما اگر در این قالب ها نباشد، بنابر نظر برخی از اساتید حقوق، طلاق مزبور قابل رجوع با توافق زوجین است، چرا که رجوع به اراده ی یک جانبه ی شوهر، نقض غرض و غیر معقول می باشد. با توجه به توضیحاتی که در گفتار قبلی داده شد، این نظر نمی توان پذیرفت. زیرا، انواع طلاق های بائن در ماده ی 1145 آمده است و در غیر این موارد، اصل بر این است که طلاق رجعی است. در رویه ی قضایی نیز اگر طلاق توافقی در چارچوب خلع و مبارات و سایر موارد ماده ی 1145 نباشد آن را رجعی می دانند و معمولا زنان و وکلای آنان برای فرار از چنین نتیجه ای، تلاش می کنند با بخشش پاره ای از مهریه، آن را به صورت خلع و یا مبارات در آورند.