28 آذر 1398

انواع طلاق- طلاق رجعی

انواع طلاق- طلاق رجعی

به موجب ماده ی 1148 ق.م: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» رجع در لغت به معنی باز گشتن، برگشتن و برگردیدن از چیزی می باشد و منظور از طلاق رجعی، طلاقی است که در آن زن عده دارد و شوهر می تواند در زمان عده به زن رجوع کند و بدون این که دوباره با یکدیگر ازدواج کنند، طلاق را بی اثر سازد. در این باره که چه طلاق هایی رجعی شمرده می شود با توجه به قانون مدنی می توان گفت هر طلاقی که بائن نیست، در شمار طلاق رجعی است. خواندیم که طلاق موجب انحلال رابطه ی ازدواج می شود ولی در طلاق رجعی، بر اساس قانون تا زمانی که زن در عده است آثار ازدواج و حقوق و تکالیف ناشی از آن، از جمله نفقه ی زن و منع ازدواج دوباره، ادامه پیدا می کند، هم چنان که قانون گذار زنی را که به طلاق رجعی از شوهرش جدا شده است را در حكم زوجه دانسته است.

رجوع نیز به مانند طلاق، ایقاع است و تنها به اراده ی شوهر انجام می پذیرد. هر چند در ماده ی 1148 از کلمه ی «حق» در مورد رجوع استفاده نموده است ولی رجوع را نمی توان به مانند سایر حق ها هم چون حق فسخ در معاملات، به طور کامل در اختیار شوهر دانست. دلیل آن این است که خانواده «سازمان حقوقی» ویژه ای است که در آن حاکمیت اراده ی افراد به علت نظم عمومی و آثار اجتماعی محدود شده است. پس رجوع، حقی است که با حکم آمیخته است و تا پایان مدت عده برای شوهر باقی است و اگر شوهر در مدت عده، آن را به موجب قراردادی صلح و يا اسقاط نمود، این قرارداد باطل است. اما رجوع شوهر به زن چگونه روی می دهد؟ در این باره در ماده ی 1149 ق.م آمده است: «وجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد. به علاوه، رجوع در طلاق نیز باید به ثبت برسد. بر اساس ماده ی 20 ق.ح.خ 1391: «ثبت… رجوع.. الزامی است.» و برای این الزام ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.