28 مهر 1398

انواع طلاق- طلاق سنی

انواع طلاق- طلاق سنی

در فقه امامیه، «طلاق سنی طلاقی است که در آن شرایط و مقررات لازم که پیش از این آمد، رعایت شده باشد. به عبارت دیگر، به طلاقی که بر اساس سنت و مقررات شرعی صورت پذیرد «سني» گویند.