16 تیر 1399

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

شماره۹۰۰۰/۳۴۷/۱۰۰                                                                    ۱۳۹۴/۱/۸

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نرخ دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۲۵۴/۱۰۰/ ۹ ۰۰۰                                                                    ۱۳۹۴/۱/۵

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

 

 

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
شماره ۲۰۴۰۹
شماره ویژه نامه: ۷۶۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۱ فروردین ۱۳۹۴