14 اسفند 1398

تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

شماره۹۴/۴۹۲۵/دش                                                                    ۱۳۹۴/۳/۱۷

تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده

مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

(مصوب جلسه ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

مصوبه «تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۴/۲/۷ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ـ «در اجرای حکم تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌منظور تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات نهایی هیأت‌های امناء، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و همچنین آراء و تصمیمات درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر گردیده و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر در هر یک از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری که از این پس در این مصوبه، به اختصار «وزارتین» نامیده می‌شود و دانشگاه‌ آزاد اسلامی، به‌طور جداگانه و با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد:

۱ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،‌ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیأت)

۲ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳ـ معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو و دبیر هیأت)

۴ـ معاون تخصصی ذی‌ربط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی

۵ ـ دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا

۶ ـ سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذی‌ربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

تبصره۱ـ اعضای موضوع بندهای ۱، ۳، ۴ و ۶ صرفاً در یکی از هیأت‌های مربوطه فوق عضویت خواهند داشت.

تبصره۲ـ مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت، سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع می‌باشد.

تبصره۳ـ جلسات هیأت با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر، معتبر و لازم‌الاجرا خواهدبود.

تبصره۴ـ شیوه‌نامه نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات موضوع این مصوبه طبق پیش‌نویس مشترک تهیه شده توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در اولین جلسه هیأت به تصویب خواهد رسید.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

 

تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی
شماره ۲۰۴۶۹
شماره ویژه نامه: ۷۸۳
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۴