19 آبان 1398

تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین قیر (VB)

تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین قیر (VB)

شماره۱۶۱۲۴۸/ت۵۱۷۴۷هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین قیر (VB)

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۶۸۶۰۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳، به منظور تأمین قیر (VB) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲ـ خزانه‌داری کل کشور مبلغ مذکور را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و به همان میزان بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور را کاهش می‌دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین قیر (VB)
شماره ۲۰۴۰۹
شماره ویژه نامه: ۷۶۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۱ فروردین ۱۳۹۴