03 آبان 1398

تصویب‌نامه درخصوص افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳

تصویب‌نامه درخصوص افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳

شماره۱۴۵۶۹۰/ت۵۱۲۵۸هـ                                                              ۱۳۹۳/۲/۲

تصویب‌نامه درخصوص افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی

از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳

وزارت  نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ‌ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ده درصد و در بقیه موارد بیست درصد بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳
شماره ۲۰۳۸۶
شماره ویژه نامه: ۷۵۷
سال هفتاد
تاریخ: شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۳