09 اردیبهشت 1399

تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲

تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲

شماره۱۶۱۲۴۷/ت۵۱۷۴۱هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

۱ـ سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ جهت پزشکان دو نوبت کار سی‌درصد و برای پزشکان تک نوبت کار ده درصد افزایش می‌یابد.

۲ـ پزشکان خانواده تک نوبت کار از زمان دو نوبت کار شدن، مشمول افزایش سی درصد خواهند شد.

۳ـ سرانه پزشک خانواده تک نوبت کار که در فاصله حداکثر یک کیلومتر، مراجعه‌کنندگان پزشک نوبت کار مخالف خود را پذیرش می‌کنند، از تاریخ پوشش، مشمول افزایش سی درصد برای جمعیت تحت پوشش خواهد بود.

۴ـ این تصویب‌نامه از ۱۳۹۳/۲/۱ صرفاً در استان‌های‌فارس و مازندران لازم‌الاجراء است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲
شماره ۲۰۴۰۹
شماره ویژه نامه: ۷۶۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۱ فروردین ۱۳۹۴