11 مهر 1398

تصویب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان

تصویب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان

شماره۶۴۴۸۶/ت۵۲۱۵۵هـ                                                              ۱۳۹۴/۵/۲۲

تصویب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری

و بهره‌برداری آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۲۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۸۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشـور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان به طور تقریبی (۱۲۰) کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص، نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انقعاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می‌شود با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

۲ـ طرف مشارکت موظف است نسبت به تأمین هفتاد درصد منابع مالی موردنیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز نماید. وزارت نیز سی درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قانون بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجراء با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک واریز نماید.

۳ـ انجام امور مطالعات، طراحی و پیمانکاری اجرای آزادراه، تأسیسات جانبی خاص آن در صورت احراز صلاحیت‌های مربوط پس از طی مراحل قانونی و با رعایت مفاد مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به شرکت‌های واجد شرایط واگذار می‌گردد، مشروط به آن که در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاوره و پیمانکاری از مراجع ذی‌ربط اخذ و به تأیید وزارت رسانده شود.

۴ـ پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت برای احداث قطعه اول (مسیر مشهد ـ چناران) معادل بیست و سه سال مشتمل بر سه سال شمسی دوره مطالعات، طراحی و ساخت و بیست سال شمسی دوره بهره‌برداری خواهد بود. در هر حال دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

۵ ـ نرخ سود دوران مشارکت (شامل دوره احداث و دوره بهره‌برداری) شناور و معادل حداکثر سود علی‌الحساب سپرده‌های بلند مدت پنج ساله نزد سیستم بانکی دولتی در هر سال به علاوه دو درصد تعیین می‌شود.

تبصره ـ چنانچه دوره مطالعات طراحی و احداث بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی شده بیش از سه سال به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچ‌گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند (۹) این تصویب‌نامه انجام می‌شود.

۶ ـ مسئولیت نگهداری، بهسازی و مدیریت بهره‌برداری از آزادراه در طول دوران مشارکت و بهره‌برداری به نحوی که سطح سرویس مطلوب برابر دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی همواره ارایه گردد، برعهده طرف مشارکت می‌باشد. مکانیزم تعیین هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه وفق دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت صورت خواهد پذیرفت و از محل درآمدهای حاصل از عوارض و سایر درآمدهای حاشیه آزادراه تأمین خواهدشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه‌گذاری، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل نماید.

تبصره۱ـ پرداخت هزینه‌های نگهداری از محل درآمدهای حاصله نسبت به سایر اقدامات از جمله تأمین هزینه بهره‌برداری و برگشت سرمایه سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته در طول دوران بهره‌برداری دارای اولویت می‌باشد.

تبصره۲ـ مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری، نگهداری و بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۷ـ طرف مشارکت موظف است نسبت به احداث و تجهیز حداقل دو خط (رفت و برگشت) از آزادراه به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض (E.T.C) و همچنین ایجاد سیستم الکترونیک کنترل ترافیک و عوارض در تمام ورودیه‌ها (گیتها) اقدام و پیش‌بینی‌های لازم جهت اتصال آن به صورت برخط با پایگاه داده‌ای وزارت را در مطالعات تفصیلی انجام دهد.

۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

۹ـ وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان
شماره ۲۰۵۱۹
شماره ویژه نامه: ۸۰۰
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۴