19 اسفند 1398

تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

شماره۳۴۹۳۲/ت۵۱۹۳۲هـ                                                             ۱۳۹۴/۳/۲۱

تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:

جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ ، لازم‌الاجرا است.

 

ردیف

ماده قانونی

میزان جریمه نقدی (به ریال)

۱

تبصره (۲) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی

۶۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰

۲

ماده (۱۰۹) قانون امور گمرکی

۴۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۳

ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی

۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۴

تبصره (۱) ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی

کمتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی
شماره ۲۰۴۶۹
شماره ویژه نامه: ۷۸۳
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۴