22 مرداد 1399

تصویب‌نامه درخصوص تعهد سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد

تصویب‌نامه درخصوص تعهد سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد

شماره ۱۵۴۶۲۱/ت۵۱۶۲۵هـ                                                           ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

تصویب‌نامه درخصوص سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعویض مفصل ناشی از عفونت و شکستگی و تومور نزدیک مفصل بدون محدودیت تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد.

۲ـ پرداخت هزینه تعویض مفصل در استنوارتریت اولیه و استنوارتریت ثانویه ناشی از AVN.SLE.RA ، پرتس و سایر انواع بیماری‌های کلاژن منوط به پنج سال سابقه بیمه‌پردازی می‌باشد.

تبصره ـ بازنشسـتگان لشگری، کشوری، مستـمری‌بگیران سـازمان تأمین اجتماعی و بیماران خاص و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از دوره انتظار مستثنی می‌باشند.

۳ـ داروهای زیر در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرند:

الف ـ داروی ویال نورونوکس (۵۰) واحدی با شرط تجویز توسط پزشک متخصص و مصرف در موارد غیراز زیبایی.

ب ـ داروی ویال ابسیکسی مب (۱۰) میلی‌گرم در (۵) میلی‌لیتر با شروط تجویز توسط پزشک متخصص و در مصارف بیمارستانی و ثبات قیمت تا دو سال. در صورت تغییر قیمت، از شمول تعهدات بیمه‌ای خارج می‌شود.

ج ـ داروی ویال تری پاراتاید (۲۵۰) میکروگرم در میلی‌لیتر به شرط تولید داخل، تشکیل پرونده و ارایه راهنمای طبابت بالینی و ارزیابی فن‌آوری سلامت ( HTR ) دارو تا یک سال از زمان تحت پوشش قرار گرفتن.

د ـ آمپول تزریقی لابتالول هیدروکلراید (۱۰۰) میلی‌گرم در میلی‌لیتر با شرط تجویز در بیمارستان، درمانگاه یا اورژانس.

هـ ـ اسپری تنفسی بکلکس (۱۰۰) (بکلومتازون دی پروپیونات ۱۰۰ میکرو‌گرم در باف).

و ـ داروی تزریقی گالسولفیس (۵) میلی‌گرم در (۵) میلی‌لیتر با فرانشیز صفر، با شرط تداوم پرداخت یارانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبات قیمت تا یکسال.

زـ کپسول ژلاتینی پانکراتین (۱۰/۰۰۰) واحدی به شرط تجویز توسط پزشک متخصص.

ح ـ قرص روکش‌دار دیکلوفناک پتاسیم (۵۰) میلی‌گرمی‌به شرط کاهش قیمت تا سقف ملح سدیم و ثبات قیمت تا یک سال.

۴ـ شرط تعهد ویال تزریقی اینفلکسی مپ (۱۰۰) میلی‌گرم به شرط تجویز توسط پزشک متخصص و با تشکیل پرونده برای بیمار، تجویز براساس گایدلاین در درمان آرتریت روماتوئید ـ بیماری کرون ـ کولیت اولسراتیو ـ اسپوندیلیت آنکیلوزان، تجویز در بیماری‌های بهجت و درماتومیوزیت تغییر می‌یابد.

۵ ـ شرط تعهد ویال تزریقی پک اینترفرون آلفا دو ب (۵۰)، (۸۰) و (۱۰۰) میلی‌گرم در بیماران مبتلا به هپاتیت C تجویز توسط پزشک متخصص، با تشکیل پرونده برای بیمار و در بیماران مبتلا به هپاتیت B برای مصرف در بیماران کمتر از (۴۰) سال، HBeAG مثبت، تیتر ویروس کمتر از (۲۰۰) میلیون IU/mI و ALT بیش از دو برابر نرمال و عدم وجود سیروز کبدی تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص تعهد سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد
شماره ۲۰۳۹۶
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۳