23 آبان 1398

تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان زابل، خاش و لارستان

تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان زابل، خاش و لارستان

شماره۱۶۰۰۰۳/ت۵۱۶۸۶هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی

کارخانه‌های سیمان زابل، خاش و لارستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان زابل، خاش و لارستان و نیز آن دسته از کارخانه‌های سیمان که به دلیل کمبود گاز در ماه‌های سرد سال به تشخیص وزارت نفت مجبور به استفاده از نفت کوره تا پایان سال ۱۳۹۴ می‌شوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین می‌شود.

۲ـ هزینه حمل نفت کوره از مبدأ تأمین بر عهده مصرف‌کنندگان می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان زابل، خاش و لارستان
شماره ۲۰۴۰۳
شماره ویژه نامه: ۷۶۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۳