06 دی 1398

 تصویب‌نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی موضوع بند (ک) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

 تصویب‌نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی موضوع بند (ک) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

شماره۴۸۰۲۲/ت۵۱۸۷۶هـ                                                              ۱۳۹۴/۴/۱۶

تصویب‌نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی موضوع بند (ک) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۳۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ میزان افزایش تعرفه کالاها و محصولات یاد شده موضوع بند (ک) تبصره مذکور به میزان چهار درصد (۴%) تعیین می‌شود.

۳ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 تصویب‌نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی موضوع بند (ک) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
شماره ۲۰۴۹۲
شماره ویژه نامه: ۷۹۰
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۴