18 تیر 1399

تصویب‌نامه درخصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها

تصویب‌نامه درخصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها

شماره۱۶۱۲۴۳/ت۵۰۳۹۲هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

تصویب‌نامه درخصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۶۸۶۷۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها خارج می‌شود.

۲ـ بازسازی ساختاری شرکت یادشده، صرفاً در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری و به منظور سود ده نمودن آن از طریق اقداماتی نظیر اصلاح اساسنامه، تبدیل شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام، ساماندهی و تعیین تکلیف مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان و سایر روش‌ها و اقدامات مندرج در ماده (۱۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی انجام می‌شود.

۳ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند گزارش نحوه بازسازی ساختاری را ظرف یکسال به هیأت واگذاری ارایه نمایند.

۴ـ منابع لازم برای بازسازی ساختاری این شرکت از محل اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و همچنین منابع داخلی شرکت قابل تأمین است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها
شماره ۲۰۴۰۹
شماره ویژه نامه: ۷۶۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۱ فروردین ۱۳۹۴