22 آبان 1398

 تصویب‌نامه درخصوص دستگاه‌های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمان‌بندی تعیین شده

 تصویب‌نامه درخصوص دستگاه‌های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمان‌بندی تعیین شده

شماره۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ                                                               ۱۳۹۴/۳/۹

تصویب‌نامه درخصوص دستگاه‌های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمان‌بندی تعیین شده

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ کلیه دستگاه‌های مقرر در جدول پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمان‌بندی تعیین شده می‌باشند.

۲ـ تجهیزات و تأسیسات تخصصی مدیریت پسماند تا پایان سال ۱۳۹۵ از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌شوند.

۳ـ فهرست تجهیزات و تأسیسات تخصصی مدیریت پسماند به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کمیسیون موضوع ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسد.

۴ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای مدیریت مطلوب پسماندهای تولیدی در کلان شهرها به شرح جدول پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، از محل منابع دولتی پس از پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در حدود اعتبارات مصوب مربوط و از محل سایر منابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 تصویب‌نامه درخصوص دستگاه‌های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمان‌بندی تعیین شده
شماره ۲۰۴۶۰
شماره ویژه نامه: ۷۸۰
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۴