17 تیر 1399

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

شماره۱۵۶۷۴۸/ت۵۱۵۹۰هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

تصویب‌‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان  منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس (جلفا)مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۲

پیرو دعوتنامه شماره ۹۳۲/۲۰/۳۵۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ جلسه مجمع عمومی در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۲ پس از بازدید از پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام شده، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور اعضای مجمع عمومی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد و پس از استماع توضیحات هیأت‌مدیره وقت در خصوص دلایل تأخیر در برگزاری مجمع عمومی به علت تأخیرهای سنوات گذشته و نظر مجمع بر انجام برخی اصلاحات مورد نظر در صورتهای مالی سنوات ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، اعضای مجمع بر برنامه‌ریزی سازمان منطقه برای ارائه به موقع صورت‌های مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه در دوره‌های مالی آتی تأکید نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هیأت‌مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و توضیحات هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، توضیحات ارائه شده مبنی بر انتقال سوابق طرح و مانده حسابهای مربوطه به حساب سازمان منطقه آزاد (دستگاه بهره‌بردار) در سال مالی ۱۳۹۲ و اصلاح حسابها از این بابت به استماع رسید.

۲ ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیأت‌مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده‌های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها در جهت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری اقدام نموده و نتایج اقدامات بعمل آمده حداکثر تا تاریخ سه ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته طی نامه شماره ۹۰۲/۲۰/۲۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۸ به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و توضیحات سازمان مبنی بر انجام اقدامات لازم برای اجرای آن در صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۳، مقرر گردید هیأت‌مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تهیه و ارائه صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام لازم به عمل آید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان گزارشی از وضعیت و ماهیت مؤسسه صندوق رفاه ارس تهیه و جهت بررسی و تصمیم‌گیری توسط مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارائه نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۳۹۲ مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارک موضوع بند ۸ گزارش، به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی اقدام نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا با مبادله صورتجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حسابهای عمده بصورت ادواری و انجام پیگیری‌ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تأئیدیه‌های درخواستی حسابرس مستقل اقدام نماید، همچنین پیگیری و اقدام لازم جهت ارائه پاسخ تأئیدیه‌های درخواستی از اداره امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی جلفا بعمل آورده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر)، صورتهای مالی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱، مورد تصویب قرار می‌گیرد.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص، مقرر شد هیأت‌مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه‌ای موجودی مواد و کالا و دارائی‌های ثابت مشهود اقدام نماید.

۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع گزارش سازمان منطقه، مقرر شد هیأت‌مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن انجام اصلاحات لازم در نحوه ثبت حسابها، برای ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه بر اساس اطلاعات موجود و برآوردهای نزدیک به واقع، تمهیدات مناسب اتخاذ گردد.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات سازمان، مقرر شد نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به تسویه مالیات موضوع بند گزارش به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیأت‌مدیره پیگیریها و اقدامات لازم را در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۶ معمول دارد. همچنین گزارش سازمان در خصوص اختیار مجمع عمومی برای واریز تمام یا قسمتی از سود سهام به حساب اندوخته‌های سازمان موضوع بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه سازمان و نیز اصلاح اساسنامه در مورد تعداد اعضای هیأت‌مدیره به «سه یا پنج نفر» موضوع ماده (۱۲) اساسنامه سازمان به استماع مجمع عمومی رسید. با توجه به پیشنهاد سازمان در جلسه مجمع عمومی مقرر شد به میزان ۹۰% سود انباشته پایان سال مالی ۱۳۹۱ به حساب اندوخته‌های سازمان انتقال یابد.

۱۲ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی، توضیحات سازمان در مورد اخذ اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی در سال ۱۳۹۲ و دریافت برگ اقرار در مورد زمینهای قولنامه‌ای فاقد سند به استماع مجمع عمومی رسید.

۱۳ـ در خصوص بندهای ۱۶ و ۱۷ گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع مجمع عمومی رسید.

۱۴ـ در خصوص بند ۱۸ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد ضمن تعیین شخص مسئول، موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری‌های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون موصوف بعمل آید.

۱۵ـ کارگروه تخصصی شورای عالی (مجمع عمومی) مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت‌مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ با توجه به بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و روند بهبود در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۶ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

۱۷ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱
شماره ۲۰۴۰۱
شماره ویژه نامه: ۷۶۳
سال هفتاد
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۳