11 تیر 1399

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

شماره۱۵۶۷۵۲/ت۵۱۵۸۸هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان  منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مورخ ۱۳۹۳/۹/۴

پیرو دعوتنامه شماره ۹۳۲/۲۰/۳۷۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، درخصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۴، رأس ساعت ۸:۳۰ در محل ساختمان شماره (۲) دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، پس از آن ضمن استماع گزارش هیأت‌مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، درخصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ درخصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ۲۹ اسفند ماه۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به۲۹ اسفندماه۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ درخصوص بند(۵) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: بند گزارش و توضیحات ارائه‌شده به استماع رسید و مبالغ منظور شده در حسابها بشرح مندرج در بند گزارش، تنفیذ می‌گردد.

۳ـ درخصوص بند (۶) گزارش بازرس قانونی: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.

۳ـ درخصوص بند (۱ـ۷ تا ۴ـ۷) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت‌مدیره و بازرس قانونی در جهت رعایت ماده (۸۹) لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده (۹) اساسنامه سازمان ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب، اقدامات لازم را به عمل آورند. در مورد ثبت صورتجلسه مجمع عمومی، توضیحات ارائه شده مبنی بر در دست بررسی قرار داشتن موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استماع رسید. همچنین مقرر شد پیگیری‌ها و اقدامات لازم در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ تا حصول نتیجه انجام گردد. با توجه به پیشنهاد سازمان در جلسه مجمع عمومی براساس بند (۱۳) ماده (۸) اساسنامه، مقرر شد به میزان ۹۰% سود انباشته پایان سال مالی ۱۳۹۲ به حساب اندوخته‌های سازمان انتقال یابد.

۴ـ بندهای (۸ و ۱۰) گزارش بازرس قانونی به استماع مجمع رسید.

۵ ـ درخصوص بند (۹) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت‌مدیره با اتخاذ تمهیدات مناسب، در جهت استفاده بهینه از منابع نقدی جهت اجرای پروژه‌های عمرانی طبق بودجه مصوب اقدامات لازم بعمل آورد.

۶ ـ درخصوص بند (۱۱) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن تعیین شخص مسؤول، موضوع ماده (۱۰) قانون موصوف از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری‌های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون مزبور بعمل آید.

۷ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضاء هیأت‌مدیره و دست اندرکاران، درخصوص صورتهای مالی و عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ مبلغی به تشخیص دبیر شورا بعنوان پاداش اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان دست‌اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود.

۸ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

۹ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ساعت ۹:۳۰ با ذکر صلوات حضار به پایان رسید.

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲
شماره ۲۰۴۰۱
شماره ویژه نامه: ۷۶۳
سال هفتاد
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۳