12 آبان 1398

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

شماره۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ                                                             ۱۳۹۴/۲/۱۹

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۰۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استان‌های کشور و با عضویت استاندار (رئیس)، رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل امور مالیاتی استان، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل می‌شود.

تبصره ـ سرپرستان استانی بانک‌ها حسب مورد به جلسات دعوت می‌شوند.

۲ـ وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل.

ب ـ بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی.

ج ـ بررسی و ارایه راه‌کار در خصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار.

دـ بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارایه راه‌کارهای مناسب.

ه‍ ـ کمک به تسریع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی.

و ـ حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان.

۳ـ دبیر کارگروه ضمن ابلاغ تصمیمات اعضای‌کارگروه نسخه‌ای از آنها را به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌نماید.

۴ـ تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه‌های عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم‌الاجراء است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
شماره ۲۰۴۴۲
شماره ویژه نامه: ۷۷۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴