08 اردیبهشت 1399

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش

شماره۱۴۰۱۲۶/ت۵۰۷۸۱هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۹۳/۴۳۵۳۹/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

طبقه‌بندی گرمسیری

مدت

دوره زمانی

گرمسیر ۱

۵ ماه

اول خرداد تا پایان مهر

گرمسیر۲

۱ ماه

اردیبهشت

 

۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش
شماره ۲۰۳۷۳
شماره ویژه نامه: ۷۵۳
سال هفتاد
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳