08 اردیبهشت 1399

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای یزد، اشکذر، میبد و اردکان

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای یزد، اشکذر، میبد و اردکان

شماره۱۴۰۱۱۹/ت۵۱۵۰۹هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری،  مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای یزد، اشکذر، میبد و اردکان

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۹۳/۴۳۵۲۷/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای یزد، اشکذر، میبد و اردکان به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

طبقه‌بندی گرمسیری

مدت

دوره زمانی

گرمسیر ۴

۲ ماه

ماه‌های تیر و مرداد

۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای یزد، اشکذر، میبد و اردکان
شماره ۲۰۳۷۳
شماره ویژه نامه: ۷۵۳
سال هفتاد
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳