06 فروردین 1399

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف هزینه‌های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف هزینه‌های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس

شماره۱۲۴۴۵/ت۴۸۸۵۲هـ                                                                ۱۳۹۴/۲/۶

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف هزینه‌های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۲ به پیشنهاد شماره ۶۵۵۶۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخـش راه و ترابـری از طریق مشـارکت بانکها و سایـر منابع مالـی و پولـی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

سقف هزینه‌های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۲۶/ت۲۱۶۷۲هـ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ و اصلاحیه‌های بعدی، یکهزار و پانصد و نود و هشت میلیارد (۱.۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سی‌درصد توسط وزارت راه و شهرسازی (از محل ردیف ۴۰۷۰۲۰۰۵) و هفتاد درصد توسط اطراف مشارکت (بانک مسکن و شرکت توسعه راه‌های پارس و شرکت عمران شهر جدید پردیس) تعهد و تأمین می‌شود. تأمین مازاد هزینه‌های احداث آزادراه تا مرحله بهره‌برداری کامل و تسویه حساب نهایی هزینه‌ها با سازندگان نسبت به سقف تعیین شده برعهده وزارت راه و شهرسازی (از محل ردیف ۴۰۷۰۲۰۰۵) می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف هزینه‌های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس
شماره ۲۰۴۳۳
شماره ویژه نامه: ۷۷۳
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴