30 آذر 1398

تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت تولید، واردات، خرید و به کارگیری دستگاه‌های یونیزاسیون برای باران‌زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی

تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت تولید، واردات، خرید و به کارگیری دستگاه‌های یونیزاسیون برای باران‌زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی

شماره۴۱۸۴۱/ت۵۰۲۳۳هـ                                                               ۱۳۹۴/۴/۴

تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت تولید، واردات، خرید و به کارگیری دستگاه‌های یونیزاسیون برای باران‌زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی

وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۳۱ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تولید، واردات، خرید و به‌کارگیری دستگاه‌های یونیزاسیون برای باران‌زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی، بدون مجوز کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت ممنوع است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت تولید، واردات، خرید و به کارگیری دستگاه‌های یونیزاسیون برای باران‌زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی
شماره ۲۰۴۸۱
شماره ویژه نامه: ۷۸۷
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۹ تیر ۱۳۹۴