بهترین وكیل قتل در شهرک غرب

06 دی 1398

تعريف قتل

تعريف قتل

قانونگذار تعریفی از جرم قتل عمد ارائه نداده است همچنان که برای سایر جرایم تعریف قانونی وجود ندارد. تعریف در علم منطق به تعریف «حدّ و رسمی» یا تعریف جامع و تعریف «شرح الاسمی» تقسیم شده است. تعریف جامع به تعریفی گفته می‏شود که به صورت کامل، موضوع خود را معرفی کند به گونه ای که تمامی افراد آن موضوع را فراگرفته و هیچ فرد بیگانه ای داخل موضوع تعریف نشود. منطقیها چنین تعریفی را محال می‏دانند زیرا اولا هیچ کس جز خداوند که خالق اشیاء است، کنه و حقیقت اشیاء را به صورت کامل نمی شناسد و ثانیا برای معرفی کامل هر چیزی باید تمامی اوصاف و احکام و ویژگی های آن بیان شود که تعریفی نامحدود خواهد بود. بر همین اساس آنچه به عنوان تعريف اشیاء در کتاب ها دیده می‏شود تعریف «شرح الاسمی» است یعنی برای این که موضوع تعریف برای مخاطب، آشنا و ملموس گردد چند صفت و ویژگی بارز آن بیان می شود. قتل عمد نیز از این امر، مستثنی نیست و حقوقدانان برخی ویژگی های آن را به عنوان تعريف قتل بیان کرده اند اما قانونگذار ترجیح داده است به جای تعریف جرم به بیان احکام آن بپردازد. بر همین اساس گرچه فصل اول از بخش اول از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، عبارت «اقسام و تعاریف جنایات» را بیان کرده است اما در حقیقت تعریفی از جنایت و قتل ارائه نگردیده بلکه مصادیق قتل های گوناگون را معرفی می کند. عدم ارائهی تعریف قانونی برای جرم قتل یا سایر جرایم، ناشی از سهو و خطای قانونگذار نیست بلکه تعمدی می باشد به همان دلایلی که بیان گردید. در کتاب‏های فقهی و حقوقی نیز تعریفهایی بیان شده است که تفاوت آن‏ها در الفاظ و عبارت‏هاست وگرنه مفهوم آن‏ها یکسان است. عبارت معروفی که در اکثر کتاب‏ها دیده می‏شود چنین است: «هو ازهاق النفس المعصومة المكافئة عمدة عدوانا قتل عمد، خارج کردن جان انسان بی گناهی به صورت عمد و عدوان است که با قاتل در یک درجه می باشد.» بی گناهی مقتول، برابری قاتل و مقتول و عدوانی بودن قتل، جزء شرایط قتل در نظام حقوقی ما می باشد. بنابراین قتل، تعدی به حق حیات انسانی است که منجر به فوت وی شود و تعریف های دیگر نیز همگی درصدد بیان همین معنا هستند مانند: «خارج کردن ناحق روح انسانی دیگر». شرایط قتل در هر نظامی ممکن است تفاوت داشته باشد به عنوان مثال کوک (Coke) قتل عمد در کامنلو را چنین تعریف کرده است: «زمانی که یک شخص دارای عقل سالم و اختیار به صورت غیرقانونی در قلمرو انگلستان، انسانی را با سوءنیت عمدی بکشد یا او را مجروح سازد و شخص مجروح ظرف مدت یک سال و یک روز فوت کند.» در تعریفهایی که برای قتل عمد ارائه شده است معمولا به چهار عنصر توجه می‏شود که عبارتند از: موضوع، رفتار فیزیکی، نتیجه و رکن معنوی. پس قتل عبارت است از: «تجاوز عمدی به حیات یک انسان که منتهی به خارج شدن روح از بدن وی می شود.»