تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

26 اسفند 1398

شکایت از اجراء سند

شکایت از اجراء سند

رسیدگی به اعتراض بر نظریه‏ی رئیس ثبت در مورد شکایت از عملیات اجرایی در اینجا لازم است توضیح داده شود که شکایت از اجراییه‏های ثبتی دو نوع است، نوع اول شکایت از دستور اجراء سند رسمی یا به تعبیری دیگری شکایت از صدور اجراییه است. نوع دوم شکایت از عملیات مأمورین اجراء است. در نوع اول شاکی می‏گوید صدور اجراییه خلاف قانون است، ولی در نوع دوم، شاکی بر صدور اجراییه معترض نیست اما بر عمل مأمورین اجراء معترض است. مثلاً می‏گوید مأمور اجراء اتومبیل سواری مرا توقیف کرده است و این خلاف مقررات است.