11 مرداد 1399

قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی

قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی

شماره۳۳۹/۸۴۰۲۹                                                                       ۱۳۹۳/۱۲/۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۵۵۴۲۸                                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۳۹/۸۴۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی  در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی

ماده۱ـ عنوان قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۴ به شرح زیر اصلاح گردید:

«قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی»

ماده۲ـ در کلیه مواد کلمه «مزروعی» به «زراعی» تغییر یافت.

در کلیه مواد و تبصره‌ها عبارت «وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی» به «وزارت جهاد کشاورزی» تغییر یافت.

ماده۳ـ در ماده (۱) قانون اصلاحات زیر به عمل آمد:

در سطر دوم کلمه «دهات» به «روستاهای» تغییر یافت.

در سطر دوم بعد از کلمه «شرکتها» عبارت «و سایر کشاورزان» اضافه گردید.

در سطر پنجم کلمه «دهات» به «روستاها» تغییر یافت.

در سطر پنجم بعد از عبارت «تعاونی مزبور» عبارت «و سایر کشاورزان» اضافه گردید.

در سطر هشتم بعد از کلمه «موات» عبارت «واقع در منطقه عمل شرکتهای مزبور و یا مجاور آن» حذف گردید.

در سطر یازدهم بعد از کلمه «شرکتها» عبارت «اراضی کشاورزی در سایر مناطق» اضافه گردید.

در سطر پانزدهم عبارت «همچنین استقبال کشاورزان از» حذف و عبارت «موافقت صاحبان حداقل دوسوم اراضی موردنظر اعضاء شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان» اضافه گردید.

در سطر پانزدهم و شانزدهم عبارت «تعاونی نمودن تولید در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی» حذف گردید.

تبصره (۱) ماده (۱) حذف گردید.

تبصره (۲) به «تبصره» تغییر یافت و اصلاحات زیر در آن به عمل آمد:

در سطر یک کلمه «وسیله» به «توسط» تغییر یافت.

در سطرهای یک و دو عبارت «وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی و وزارت آب و برق» حذف و عبارت «وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو» اضافه گردید.

ماده۴ـ در ماده (۲) پاراگراف دوم سطر دوم عبارت «کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی و استخدام مجلسین» حذف و به جای آن عبارت «هیأت وزیران» اضافه گردید.

ماده۵ ـ ماده (۳) قانون به شرح زیر جایگزین می‌گردد:

ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند حق بهره‌برداری تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت که در حوزه عمل شرکتهای تعاونی تولید روستایی یا مجاور آن باشد را به منظور بهبود، کمک و تقویت شرکتهای تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی، واگذار کند.

ماده۶ ـ ماده (۶) قانون حذف و ماده ذیل جایگزین آن گردید:

ماده۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون نقشه جامع و یکپارچه شده اراضی را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتی روستا و یا روستاها و مزارع مورد عمل شرکت و اراضی سایر کشاورزان تهیه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلی را در نقشه نمودار و همراه با موافقت کلیه مالکین به اداره ثبت محل ارسال دارد. واحد ثبتی مکلف است حسب مراجعه نماینده وزارت جهاد کشاورزی با تطبیق نقشه ترسیمی با وضع موجود محل سوابق ثبتی و احراز موافقت مالکین نسبت به تأیید نقشه مزبور اقدام و برمبنای آن و با رعایت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دریافت هرگونه هزینه (مالیات، عوارض، حقوق دولتی و غیره) نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

ماده۷ـ ماده ذیل به عنوان ماده (۷) به این قانون الحاق گردید:

ماده۷ـ دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های قوه قضائیه و نظام بانکی مکلفند در ارائه خدمات، تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات این تعاونی‌ها را در اولویت قرار دهند.

تبصره ـ دولت می‌تواند کمکهای بلاعوض و یارانه‌های تخصیصی را به منظور اجرای طرحهای ذی‌ربط با نظارت خود مستقیماً در اختیار این تعاونی‌ها قرار دهد.

ماده۸ ـ ماده ذیل به عنوان ماده (۸) به این قانون الحاق گردید:

ماده۸ ـ کمیته امداد حضرت امام (ره)، طرح شهید رجائی و سازمان بهزیستی موظفند سهم هزینه‌های یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزان تحت پوشش خود را پس از تعیین توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در بودجه سالانه خود منظور و پرداخت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی
شماره ۲۰۳۹۸
شماره ویژه نامه: ۷۶۲
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۳