14 آبان 1398

مشمولین قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس

مشمولین قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: قانون تعیین تکلیف معلمین حق‎التدریس، ‎ناظر بر معلمین حق‎التدریس آموزش و پرورش و مربیان پیش‎دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش بوده و با توجه به واگذاری دانشگاه فنی و حرفه‎ای و آموزشکده فنی و کشاورزی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حکم مقرر در قانون مذکور نسبت به دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت مذکور تسری ندارد.

 

مستندات         قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای نهایی: 1393/07/22    شماره رای نهایی: 9309970905600883

رای بدوی

شاکی با خواسته فوق‎الذکر[تغییر وضعیت استخدامی]، به طرفیت ادارات مذکور در بالا [وزارت آموزش و پرورش، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم ـ آموزشکده فنی و کشاورزی] اعلام شکایت کرد و خواستار رسیدگی شد و اداره خوانده ردیف سوم [آموزشکده فنی و کشاورزی] با اعزام نماینده‎هایی در تاریخ 21/9/91 اعلام داشت که شاکی طبق ماده 5 درکلیه قراردادهای منعقده فیمابین او و اداره، هرگونه ادعای استخدام اعم از پیمانی و یا رسمی را از خود سلب نموده، به علاوه این دانشکده از ابتدای سال 90 از آموزش و پرورش منتزع شده و به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ملحق گردیده است و در هنگام تقدیم دادخواست 18/5/90، وابستگی آن به آموزش و پرورش منقضی شده و قوانینی که برای آموزش و پرورش ایجاد تکلیف استخدام ایجاد می‎نماید، تسری به وضع دانشکده با کیفیت مذکور ندارد و از مقامات مرتبط و ذیصلاح برای نیروهای حق‎التدریس وابسته به علوم و تحقیقات هنوز مجوزی صادر نشده است، لکن با توجه به نامه شماره … مورخ 25/5/90 وزیر علوم به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی (برگ 31 پرونده ) و نامه شماره … مورخ 5/6/1390 سرپرست دانشگاه فنی وحرفه‎ای به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره …. مورخ 25/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به نامه‎های فوق‎الذکر اعلام داشته است که معلمان حق‎التدریس شاغل در آموزشکده‎های فنی و حرفه‎ای مشمول تبصره (3) ماده (3) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‎التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش می‎باشند، دستور فرمایید سهمیه مورد نیاز از محل 17000 سهمیه تخصیص یافته طی نامه شماره … مورخ 23/5/1390 تأمین و با هماهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نسبت به استخدام آنان اقدام شود. این اسناد بسیار صریح و روشن ارائه طریق می‎نماید و ابهامی در دلالت آن نیست. لذا حکم به ورود شکایت و الزام اجابت خواسته شاکی وسیله آموزش و پرورش با اعطای سهمیه نامبرده در نامه پاسخیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر و اعلام می‎‎گردد. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

 

رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

شجاعی ـ آزادی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه شاکی از کارکنان قراردادی آموزشکده فنی کشاورزی مراغه بوده و به موجب قراردادهای ارائه شده، استخدام قراردادی مشارالیه هیچ‎گونه تعهدی در مورد استخدام رسمی یا پیمانی برای طرف شکایت ایجاد نخواهد کرد، از طرفی قانون تعیین تکلیف معلمین حق‎التدریس ناظر به معلمین حق‎التدریس آموزش و پرورش و مربیان پیش‎دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش می‎باشد و با توجه به واگذاری دانشگاه فنی و حرفه‎ای و آموزشکده فنی و کشاورزی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، حکم مقرر در قانون مذکور نسبت به دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت مذکور تسری ندارد. بنابراین رأی معترض‎عنه را خلاف بیّن قانون تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‎عنه، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی