09 مرداد 1399

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی

شماره۶۹۶۰۵/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵، طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

۱ـ ارائه پهنه‌بندی حریم و ضوابط آن مطابق مصوبات شورای‌عالی و حذف کاربری‌های ناسازگار از جمله نظامی، اداری و …، و همچنین افزایش حریم در بخش جنوبی به گونه‌ای که منطقه گردشگری ۳ چنار به محدوده حریم اضافه شده و حریم حتی‌المقدور از ۵ برابر محدوده تجاوز نماید.

۲ـ ارائه نقشه سلسله مراتب راههای پیشنهادی مطابق آئین‌نامه راه‌های شهری و حذف معابر پیشنهادی از حریم.

۳ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر میامی بیش از پیش فراهم گردد.

خواهشـمند است دستور فرمـاییـد مراتـب به طـرق مـقتضی بـه اطـلاع شـورای محتـرم اسـلامی شهر و شهـردار محتـرم مربـوطه و سایر مراجع ذی‌ربـط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی
شماره ۲۰۴۲۰
شماره ویژه نامه: ۷۶۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۴