01 فروردین 1399

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردرود

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردرود

شماره۹۸۹۵/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۳/۴

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح جامع شهر سردرود

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴، طرح جامع شهر سردرود را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

۱ـ افزایش افق طرح به سال ۱۴۰۸ با در نظر گرفتن جمعیت پایه سرشماری سال ۱۳۹۰.

۲ـ درج باغات واقع در محدوده کالبدی به عنوان اساس طرح.

۳ـ ارائه طرح مستقل برای جمع‌آوری آبهای سطحی با همکاری مشاور شهرداری در زمینه پروژه جمع‌آوری آب‌های سطحی و لحاظ در طرح جامع.

۴ـ الزام رعایت بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در ضوابط حریم.

۵ ـ اصلاح ضوابط و مقررات طرح مطابق مصوبات شورای‌عالی.

۶ ـ تدقیق و ارائه مطالعات پدافند غیرعامل و نقشه مدیریت بحران.

۷ـ درج ضرورت تهیه طرح موضوعی ساماندهی واحدهای آلاینده واقع در حریم شهر در بخش طرح‌های پیشنهادی طرح جامع و ضوابط حریم مطابق با قوانین سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه استقرار صنایع با توجه به آلایندگی شدید برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی.

۸ ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه‌بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر سردرود بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردرود
شماره ۲۰۴۶۹
شماره ویژه نامه: ۷۸۳
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۴