16 مهر 1398

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شهربابک

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شهربابک

شماره۹۵۵۲/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۳/۳

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح جامع شهر شهربابک

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴، طرح جامع شهر شهربابک را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

۱ـ افزایش افق طرح به سال ۱۴۰۵ و با حفظ جمعیت پیشنهادی ۶۲۹۱۷ و بر پایه جمعیت سرشماری سال ۱۳۹۰

۲ـ تهیه و ارائه اساس طرح جامع مطابق مصوبات شورای‌عالی و حذف افزایش ۱۰ درصدی جمعیت از آستانه‌های مغایرت‌های اساسی طرح و در نظر گرفتن اراضی زراعی و باغات درون محدوده به عنوان اساس طرح در مجلد ضوابط و مقررات.

۳ـ ارائه نقشه مطالعات پدافند غیرعامل براساس مصوبه شورای‌عالی .

۴ـ درج ضرورت طراحی و اجرای کنار گذر شمال شرقی شهر با توجه به بار ترافیکی حاشیه شهر، شهر بابک در بخش طرح‌های موضوعی و موضعی پیشنهادی.

۵ ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه‌بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

۶ ـ تهیه و ارائه نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوب شورای‌عالی

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تـصویب طرح مـذکور قـدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر شهر بابک بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شهربابک
شماره ۲۰۴۶۹
شماره ویژه نامه: ۷۸۳
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۴