21 آبان 1398

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کیانشهر

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کیانشهر

شماره۱۳۴۵۶/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۴/۳/۲۰

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح جامع شهر کیانشهر

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱، طرح جامع شهر کیانشهر را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کیانشهر به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

۱ـ آستانه مغایرت‌های اساسی برای همه کاربری‌ها لحاظ شود.

۲ـ افزایش افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی و مصوب استان (۶۵۶۲ نفر) به‌سال ۱۴۰۵

۳ـ از شرکت شهرکهای صنعتی استان درخصوص طرحهای مصوب یا برنامه‌های با افق ۱۰ ساله در حریم شهر استعلام شود.

۴ـ ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار عملکردها در پهنه‌بندی حریم ارائه گردد.

۵ ـ تمامی آثار تاریخی و با ارزش و جاذبه‌های گردشگری در نقشه محدوده و حریم شهر و همچنین در جدول سطوح و سرانه‌ها انعکاس داده شود.

۶ ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد‌شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر کیانشهر بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کیانشهر
شماره ۲۰۴۸۱
شماره ویژه نامه: ۷۸۷
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۹ تیر ۱۳۹۴