28 آذر 1398

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور

شماره۲۰۶/۴۸۸۹۲                                                                         ۱۳۹۴/۴/۶

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور

شـورای عالی اداری در یکـصد و هفتاد و سـومین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در این مصوبه سازمان نامیده می‌شود) به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تکلیف مقرر در بند ۱۷ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ رئیس‌جمهور، موضوع پیش‌بینی ضوابط و مقررات لازم برای تأمین و نگهداشت کارشناسان متخصص ستادی در دستگاه‌های اجرایی، «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود که برای اجراء ابلاغ می‌شود:

ماده۱ـ به منظور تقویت توان کارشناسی و ارتقاء کیفیت تصمیم‌سازی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص در ستاد دستگاه‌ها طبق مفاد این مصوبه اقدام می‌گردد.

ماده۲ـ برای آن دسته از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل تحت نظر رئیس‌جمهور و مؤسسات دولتی و استانداری‌هایی که متقاضی استفاده از این مصوبه می‌باشند، متناسب با تعداد پست‌های سازمانی معاونت وزیر، ادارات کل و دفاتر ستادی تخصصی و عناوین همسطح، در چارچوب شرایط تخصصی احراز مشاغل و معیارهای پیش‌بینی شده در این مصوبه، نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص اقدام می‌گردد.

تبصره ـ دستگاه‌های متقاضی نسبت به تأمین اعتبار و پست سازمانی برای اجرای این مصوبه از محل صرفه‌‌جویی و سایر منابع در اختیار برای مشمولین اقدام نمایند.

ماده۳ـ افراد مشمول این مصوبه علاوه بر شرایط عمومی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست واجد شرایط زیر باشند:

الف) دارا بودن شرایط احراز طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مربوطه

ب) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مربوط با معدل حداقل ۱۶

ج) داشتن سن زیر ۴۰ سال

د) مرتبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی ارشد با دکتری

ه) دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروه‌ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

و) تسلط به یک زبان خارجی

ز) تسلط به فناوری‌های نوین و نرم‌افزارهای عمومی و تخصصی مرتبط

ح) قبولی در آزمون عمومی

تبصره۱ـ افرادی که دارای توانمندی‌های زیر باشند در انتخاب نهایی اولویت دارند:

ـ دارا بودن تجربه کاری مؤثر در شغل مرتبط در بخش دولتی و غیردولتی

ـ دارا بودن گواهینامه‌های مهارتی بین‌المللی مرتبط با شغل

ـ داشتن مدرک بین‌المللی زبان ( GRE,TOLIMO,TOEFL,IELTS و …) با حدنصاب نمرات اعلام شده در آگهی استخدام

ـ آشنایی به مقررات اداری، مالی، محاسباتی و برنامه‌ریزی

تبصره۲‌ـ کارشناسان واجد شرایط در این ماده که در دستگاه‌های دولتی اشتغال دارند، برای احراز پست‌های مذکور می‌توانند در این رقابت شرکت نمایند.

ماده۴ـ برای استفاده بهینه از توانمندی افراد مشمول این مصوبه برای هریک از معاونت‌های وزرا و سازمان‌ها و ادارات کل ستادی و عناوین همسطح، حداکثر دو پست سازمانی تحت عنوان دستیار، از محل تغییر عنوان پست‌های بلاتصدی دستگاه‌ها در واحدهای مربوط ایجاد می‌گردد.

تبصره ـ متناسب با این پست‌ها رشته‌های شغلی مربوط به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد.

ماده۵ ـ فرآیند انتخاب افراد مشمول عبارت است از:

ـ برآورد تعداد افراد موردنیاز و تعیین سهمیه برای هرکدام از دستگاه‌ها توسط سازمان در سقف ۲۰۰۰ نفر برای تمام دستگاه‌های اجرایی مربوط

ـ تعیین مدارک تحصیلی مرتبط، متناسب با شرایط احراز طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و شایستگی‌های شغلی موردنیاز هرکدام از دستگاه‌های اجرایی

ـ صدور مجوز استخدام برای دستگاه‌های مربوط توسط سازمان در چارچوب سهمیه تعیین شده

ـ برگزاری آزمون عمومی توسط سازمان طبق مقررات ذی‌ربط

ـ انجام مصاحبه‌های تخصصی و آزمون‌های روان‌شناختی و سنجش شایستگی‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با مشارکت مؤسسات تأیید صلاحیت شده، طی مراحل گزینش، دوره آموزشی بدو خدمت، ارزیابی و انتخاب نهایی

تبصره ـ برنامه آموزشی بدو استخدام این افراد توسط سازمان تنظیم و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی معتبر انجام می‌شود و آموزش‌های تخصصی توسط دستگاه‌ها تنظیم و اجرا می‌گردد.

ماده۶ ـ انتصاب و صدور حکم استخدام قراردادی یا پیمانی پس از طی مراحل مذکور و تأیید سازمان، توسط دستگاه‌ها انجام می‌شود.

ماده۷ـ برای جذب و نگهداری افراد مشمول، سازمان نسبت به ارائه پیشنهاد برای بهره‌مندی از فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی در چارچوب اختیارات قانونی، منابع و امکانات، نسبت به ارائه خدمات رفاهی، پرداخت مزایا از محل کمک‌های رفاهی و پرداخت فوق‌العاده‌ها تا سقف مصوب به افراد مشمول اقدام نمایند.

ماده۸ ـ دستگاه‌ها موظفند این افراد را در چارچوب ضوابطی که سازمان ابلاغ می‌نماید، ارزیابی و در صورت موفقیت، نسبت به تمدید قرارداد و ارتقاء شغلی آنها اقدام نمایند.

ماده۹ـ مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این مصوبه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط است و سازمان موظف است گزارش اجرای این مصوبه را در مقاطع یکساله به شورای عالی اداری ارائه نماید.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

 

 

 

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور
شماره ۲۰۴۸۵
شماره ویژه نامه: ۷۸۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: یکشنبه،۱۴ تیر ۱۳۹۴