11 مهر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهران

شماره۵۷۴۰۷/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۱۱/۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، طرح جامع شهر مهران را که مورخ ۱۳۹۲/۵/۹ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

۱ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و عناوین کاربریها مطابق نقشه پیوست.

۲ـ تهیه و ارائه نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

۳ـ تهیه طرح موضعی ـ موضوعی پدافند غیرعامل شهر مهران.

۴ـ تهیه نقشه سلسله مراتب شبکه راهها مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نماید. امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر مهران بیش از پیش فراهم گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهران
شماره ۲۰۳۶۶
شماره ویژه نامه: ۷۵۰
سال هفتاد
تاریخ: سه‌شنبه،۱۴ بهمن ۱۳۹۳