22 آبان 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر دهج

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر دهج

شماره۶۲۶۴۶/۳۰۰                                                                          ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح تفصیلی شهر دهج

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰، طرح جامع ـ تفصیلـی شهـر دهج را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۵ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

۱ـ جمعیت و گزارش جمعیتی برمبنای سرشماری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه اصلاح و افق طرح با حفظ جمیعت ۵۱۵۱ نفر به سال ۱۴۰۸ افزایش یابد.

۲ـ کلیه باغات و اراضی داخل محدوده شهر از جمله شمال و شمال شرق شهر به عنوان اساس طرح در بخش ضو ابط و مقررات قید گردد.

۳ـ اصلاح اسناد کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه‌بندی حریم مطابق نقشه‌های پیوست.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر دهج بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر دهج
شماره ۲۰۳۸۶
شماره ویژه نامه: ۷۵۷
سال هفتاد
تاریخ: شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۳