08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر باخرز

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر باخرز

شماره۶۷۲۶۲/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر باخرز

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱، طرح جامع شهر باخرز را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

۱ـ افزایش افق طرح به سال ۱۴۰۸ با حفظ جمعیت پیشنهادی مصوب استان معادل ۱۳۳۹۱ نفر.

۲ـ اصلاح سند کاربری اراضی مطابق نقشه پیوست.

۳ـ اصلاح سند پهنه‌بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

۴ـ بازنگری ضوابط و مقررات طرح و کاهش حد نصاب تفکیک در مجتمع‌های مسکونی از ۲۰۰۰ مترمربع به ۵۰۰ مترمربع و نیز در نظر گرفتن حداکثر تراکم ۴ طبقه و حداقل عرض معبر ۱۲ متر جنب این اراضی و ارائه ضوابط پدافند غیر عامل و نقشه فضاهای باز جهت اسکان و درج تغییر کاربری باغات و کاربری‌های خدماتی شمال غرب شهر به عنوان اساس طرح.

۵ ـ ارائه سند سلسله مراتب راهها مطابق آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر باخرز بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر باخرز
شماره ۲۰۴۰۳
شماره ویژه نامه: ۷۶۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۳