01 فروردین 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش

شماره۱۶۴۲/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷، طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۷ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

۱ـ جانمائی آثار تاریخی واقع در محدوده و حریم شهر در اسناد طرح جامع.

۲ـ اصلاح نقشه سلسله مراتب معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران.

۳ـ ارائه اساس طرح و آستانه مغایرت‌های اساسی با رعایت مصوبات شورای عالی و لحاظ تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی به عنوان اساس طرح در بخش ضوابط و مقررات.

۴ـ اصلاح پایه جمعیتی به آخرین سرشماری رسمی (۱۳۹۰) و افزایش افق طرح به سال ۱۴۰۸ با حفظ جمعیت پیشنهادی.

۵ ـ انجام اصلاحات موردی در ضوابط و مقررات مطابق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ کمیته فنی ۲ شورای عالی.

۶ ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و منطقه‌بندی حریم مطابق نقشه‌های پیوست.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بخشایش بیش از پیش فراهم گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش
شماره ۲۰۴۲۵
شماره ویژه نامه: ۷۷۰
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱ اردیبهشت ۱۳۹۴