14 اسفند 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرونشست اراضی در جنوب شهر تهران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرونشست اراضی در جنوب شهر تهران

شماره۴۵۱۵/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۲/۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرونشست اراضی

در جنوب شهر تهران

رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسة مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ خود پیرو صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷، ضمن استماع گزارش سازمان نقشه‌برداری کشور پیرامون موضوع فرونشست اراضی در شهر تهران مقرر نمود:

با توجه به حساسیت موضوع فرونشست اراضی و اثرات آن بر پهنه‌های سکونت، زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی، نتیجه گزارش ارائه شده به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ارجاع شود تا ظرف مدت شش ماه با انجام مطالعات با همکاری وزارت نیرو، سازمان‌های نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و هماهنگی با سازمان‌های ذی‌مدخل در توسعه شریان‌های حیاتی (نظیر شرکت ملی گاز و شرکت پخش و پالایش) و مؤثر در توسعه زیرساخت‌ها (نظیر راه‌آهن و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)، اثرات این امر بر روی شبکه‌های حیاتی، ریلی، جاده‌ای و سکونتگاهها را بررسی نمـوده و چارچـوب و الزامات لازم‌الاجـراء به شورای عالی شـهرسازی و معماری ایران گزارش گـردد و نتیـجه به مـراجع ملی و هیـأت محتـرم وزیران گـزارش شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه‌ی اقدامات به صورت دوره‌ای به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرونشست اراضی در جنوب شهر تهران
شماره ۲۰۴۴۲
شماره ویژه نامه: ۷۷۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴