18 آبان 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لار

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لار

شماره۱۶۶۲۳/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۴/۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لار

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵، طرح جامع ـ تفصیلی شهر لار را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۳ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

۱ ـ مقرر گردید آخرین سرشماری رسمی (۱۳۹۰) به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده و با نرخ رشد جمعیتی معادل ۱/۶۸ جمعیت افق طرح برای سال ۱۴۰۵ محاسبه و در گزارشات طرح اعمال گردد.

۲ـ پیشنهاد تهیه طرح موضعی و موضوعی با موضوع مطالعه آبهای سطحی و بهسازی مسیل‌ها و رودخانه‌های سطح شهر به منظور حفظ آب‌انبارهای ارزشمند شهر و رفع مشکلات بهداشتی و بصری و ایجاد فضاهای مناسب با رعایت اصول طراحی شهری.

۳ـ با توجه به قدمت و ارزشهای تاریخی شهر لار و وجود بناهای با ارزش فراوان در این شهر مقرر گردید:

۳ـ۱ـ ضرورت تهیه طرح ویژه بافت تاریخی برای شهر لار با توجه به پتانسیل‌های قابل توجه توسط اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری لار و اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تحت نظارت کمیته تخصصی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پیشنهادات طرح لحاظ گردد.

۳ـ۲ـ اسامی آثار با ارزش و ابنیه با ارزش در اسناد طرح اصلاح گردد.

۳ـ۳ـ استعلام مجدد حرایم کلیه آثار و ابنیه تاریخی و اعمال آثار و حرایم در نقشه‌ها و اسناد طرح.

۳ـ۴ـ از اقدامات داوطلبانه شهردار لار در باززنده سازی آثار تاریخی شهر لار تقدیر به عمل می‌آید.

۴ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر لار بیش از پیش فراهم گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لار
شماره ۲۰۴۸۵
شماره ویژه نامه: ۷۸۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: یکشنبه،۱۴ تیر ۱۳۹۴