28 آذر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر فیروزه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر فیروزه

شماره۱۶۶۲۲/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۴/۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر فیروزه

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴، طرح جامع شهر فیروزه را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۸ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

۱ـ افق طرح جامع با حفظ جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و جمعیت پایه بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۰ اصلاح و ارائه شود. آرامستان ضلع غرب شهر به فضای سبز تغییر یافته و آرامستان جدید در خارج از محدوده شهر مکانیابی شود.

۲ـ لحاظ کاربری‌های تفریحی توریستی جنوب شهر و همچنین کلیه باغات، فضای سبز و اراضی کشاورزی داخل شهر، بیمارستان شمال شرقی و فضای سبز شمالی و جنوبی ورودی شهر به عمق ۱۵ متر «با کاربری سبز حفاظتی» در حریم شهر به عنوان اساس طرح.

۳ـ نقشه سلسه مراتب دسترسی مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.

۴ـ تأکید بر تخصیص کاربری خدماتی موردنیاز شهر به کلیه اراضی حاصل از توافق شهرداری با مالکین در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها در طرح تفصیلی.

۵ ـ ارائه مجدد ضوابط و مقررات در جلسه نمایندگان منتخب کمیته فنی.

۶ ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه‌بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر فیروزه بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در مورد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر فیروزه
شماره ۲۰۴۸۵
شماره ویژه نامه: ۷۸۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: یکشنبه،۱۴ تیر ۱۳۹۴