06 آذر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب مشهد

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب مشهد

شماره۱۶۱۶۷/۳۰۰                                                                        ۱۳۹۴/۳/۳۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص

ارائه گزارش ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب مشهد

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵، در پی مطالبه مقام معظم رهبری و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ و پس از استماع گزارش از ساخت و سازهای صورت گرفته در ارتفاعات جنوب شهر مشهد، ضمن تقدیر از اقدامات اخیر مقامات استانی و شهرداری مشهد به منظور حفظ این محدوده، موارد زیر را مصوب نمود:

۱ـ ارجاع گزارش برای دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رسیدگی به متصرفات موجود در این محدوده و تثبیت کاربری فضای سبز

۲ـ تهیه طرح یکپارچه احداث کمربند سبز در خارج از محدوده شهر مشهد حداکثر ظرف مدت سه ماه و ارائه به شورای عالی پس از طی مراحل استانی با تأکید بر ارتفاعات جنوب شهر

۳ـ تائید مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰، ۱۳۹۴/۳/۳ و ۱۳۹۴/۳/۱۰ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تحدید و تعدیل سطوح ساخت و ساز و توسعه و غلبه میزان فضاهای باز و سبز و تثبیت عناصر طبیعی و ارتفاعات

۴ـ ارجاع پرونده‌های دارای تخلف به مراجع ذیصلاح (ماده ۱۰۰ و …)

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب مشهد
شماره ۲۰۴۸۵
شماره ویژه نامه: ۷۸۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: یکشنبه،۱۴ تیر ۱۳۹۴