08 آبان 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغ فرزانه شیراز

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغ فرزانه شیراز

شماره۱۷۷۶۴/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۴/۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغ فرزانه شیراز

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸، به دنبال درخواست استاندار فارس درباره اعلام‌نظر شورای عالی پیرامون مصوبه کمیسیون ماده۵ شهر شیراز و پیرو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ درباره باغ فرزانه شیراز مقرر نمود:

صرفاً به میزان ۳۰ درصد از مساحت کل زمین باغ فرزانه می‌بایست در محاسبات مربوط به ساخت و ساز ملاک عمل قرار گیرد و نحوه جرم‌گزاری در این ۳۰ درصد و نحوه محاسبه و میزان آن با هدف تحقق‌پذیری تثبیت ۷۰ درصد باغ به عنوان فضای سبز عمومی ، توسط کمیته فنی۳ مشخص، و رعایت حریم منظری شهر تاریخی شیراز مورد توجه قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغ فرزانه شیراز
شماره ۲۰۴۹۲
شماره ویژه نامه: ۷۹۰
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۴