01 فروردین 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی کشور

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی کشور

شماره۲۲۳۲۱/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۴/۲۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی کشور

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان

در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۸، در ادامه بررسی‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره ساخت و ساز و تغییر کاربری در استان‌های شمالی کشور عطف به مکاتبه شماره ۲۲/۵۰۸۷۶/۱۶۶۳۱ کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت و پس از استماع گزارش ارائه‌شده توسط دبیرخانه شورا و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی ، موضوع پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی مطرح و پس از بحث و بررسی، جمع‌بندی زیر ارائه گردید:

۱ . اجماع اعضاء شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تردیدناپذیری بر ضرورت حفظ اراضی تجدیدناپذیر شمال کشور در عرصه اراضی کشاورزی، باغات، مرتع، جلگه و جنگلی و پایبندی به لوازم و ضرورت‌های آن توسط همه دستگاه‌های ذیربط.

۲. اقدامات تنبیهی و کنترلی به تنهایی وافی به مقصود نیست، هر چند به عنوان شرط لازم، پیگیری مجدّانه آنها ضروری است.

۳ . در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی ضرورت وجود برنامه به منظور هدایت تقاضاهای واقعی صحیح و پاسخ اندیشده شده به این تقاضاها انکارناپذیر است و می‌بایست در دستور کار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.

۴. پیشنهادات وزیر محترم جهاد کشاورزی در همین راستا مورد توجه، بررسی و اقدام قرار گیرد.

۵ . تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی و سوداگرایانه می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. پاسخ به تقاضاهای دسته نخست ضروری است، اما اقدامات ساده‌انگارانه در این راستا می‌تواند به تحریک تقاضاهای سوداگرایانه منجر شود.

۶ . شورای عالی شهرسازی و معماری با اتخاذ رویکرد دفاع از حقوق مردم و شهروندان به ایجاد و افزایش بسترها و تسهیلات لازم توسط بخش‌های حاکمیتی به منظور نهادینه ساختن و تحکیم نظارت اجتماعی توسط سازمان‌های مردم نهاد و افزایش نظارت عمومی درباره موضوع تأکید می‌نماید.

۷. از دستگاه‌های فرهنگی خصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور فرهنگ‌سازی برای کاهش تقاضا جهت تفریح در فضای خصوصی و چگونگی فضای مفرح عمومی دعوت می‌شود.

۸ . شورای عالی شهرسازی و معماری تلفیق تجارت پیشگی و مدیریت محلی را بروز عارضه‌ای می‌داند که راه حل آن در تفکیک مدیریت سیاسی و مدیریت عمرانی در سلسله مراتب مدیریت کشور می‌باشد و بطور خاص در موضوع ساخت و ساز در شمال کشور گره‌گشا خواهد بود.

۹. برنامه پاسخ اندیشیده شده به تقاضاهای صحیح و واقعی به منظور مکان‌یابی در سه استان شمال کشور با تأکید بر بررسی افزایش تراکم در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گرفته و نتیجه این بررسی حداکثر ظرف مدت نه ماه به شورا ارائه گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی کشور
شماره ۲۰۵۱۳
شماره ویژه نامه: ۷۹۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۴