29 مهر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب

شماره۲۶۸۷۴/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۵/۱۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه

شهر فرهنگی مذهبی آفتاب

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۵، پیرو تصمیمات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ خود، ضمن بررسی موضوع طرح ویژه شهر فرهنگی ـ مذهبی آفتاب، نظریه کمیته فنی را با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

۱ـ شورای عالی ضمن تأکید بر ضرورت تدوین نظام مدیریت واحد ویژه برای «شهر فرهنگی مذهبی آفتاب» مقرر نمود نتایج مطالعات در حال انجام در خصوص نظام مدیریتی مذکور پس از بررسی در کمیته فنی، حداکثر ظرف سه ماه جهت ارجاع به مراجع ذی‌صلاح قانونی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد.

۲ـ شورای عالی ضرورت جدیت و اهتمام کلیه دستگاه‌های مسئول خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی، استانداری تهران و شهرداری‌ها را برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و تخلفات ساختمانی بخصوص در اراضی پیرامون روستای مرتضی‌گرد و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در روستاهای کاشانک و پلائین را مورد تأکید مجدد قرار داد.

۳ ـ پیرو بند۳ مصوبه ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ و در جهت رفع تداخلات محدوده و حریم شهرهای اطراف مقرر گردید:

۱ـ۳) به جهت استفاده از ظرفیت قانونی موجود و با توجه به تصویب بخش آفتاب، کلیه تداخلات محدوده و حریم شهرهای مجاور با مرز تقسیمات سیاسی بخش آفتاب، طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم اصلاح گردد.

۲ـ۳) تداخلات حرائم شهر فرهنگی مذهبی آفتاب صرفاً با محدوده شهرهای مجاور (به استثنای کهریزک) به نفع شهرهای مذکور اصلاح گردد. محدوده و حریم شهر کهریزک در فرآیند بررسی و تصویب طرح جامع شهر مذکور تعیین تکلیف خواهد گردید.

۳ـ۳) در موارد تلاقی حریم «شهر فرهنگی مذهبی آفتاب» و حریم شهرهای مجاور، حریم شهرهای مذکور به نفع حریم «شهر فرهنگی مذهبی آفتاب» کاهش یابد.

۴ـ۳) ضوابط و پهنه‌های مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ شورای عالی مربوط به طرح ویژه «شهر فرهنگی مذهبی آفتاب» تا اصلاح حرائم مذکور، ملاک عمل قرار گرفته و هرگونه صدور پروانه ساختمان در این حرائم (پس از اطمینان از وقوع یا عدم وقوع ملک در حریم از طریق استعلام از آستان مطهر) ممنوع می‌باشد.

۴ـ شورای عالی بر پی‌گیری تکالیف دستگاههای مرتبط در خصوص تملک اراضی واقع در محدوده و حریم «شهر فرهنگی مذهبی آفتاب» تأکید می‌نماید.

۵ ـ تدقیق طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب پس از بررسی در کمیته فنی، جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه گردد.

۶ ـ ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل، با توجه به نقش حرم مطهر، برگزاری مناسبت‌های مختلف و همجواری با شهر تهران در تدقیق طرح ویژه مورد توجه قرار گرفته و برنامه لازم در این خصوص ارائه گردد.

۷ـ مسئولیت پی‌گیری و نظارت بر حسن اجرای طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب و رعایت ضوابط و مقررات آن با مدیریت شهر آفتاب بوده و این مدیریت مکلف است نسبت به ارسال گزارش‌های سالانه در خصوص روند تحقق طرح به دبیرخانه شورای عالی اقدام نماید.

۸ ـ تا زمان تدوین و تصویب نظام مدیریت «شهر فرهنگی مذهبی آفتاب» پاسخگویی به مسئولیت‌های محول شده به این مدیریت طی بندهای این مصوبه، برعهده «آستان مطهر امام خمینی» می‌باشد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس به کلیه مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداران محترم شهرهای اطراف شهر آفتاب و اقدامات مقتضی اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب
شماره ۲۰۵۲۷
شماره ویژه نامه: ۸۰۳
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۵ شهریور ۱۳۹۴