12 آبان 1398

مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن

مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن

شماره۹۴/۱۰۰۱۵۱/ش                                                                  ۱۳۹۴/۱/۳۰

مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن»

مرکز ملی فضای مجازی کشور

مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسـعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» که طی نامه شماره ۹۴/۱۰۰۰۸۱/ش مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ شورای عالی فضای مجازی کشور «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن»

ـ تعریف فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛

فضایی است متشکل از شبکه‌های ارتباطی که در آن محتوا و خدمات مفید در چارچوب مبانی و ارزش‌های اسلامی و قوانین و مقررات کشور ارائه می‌شود و کاربران می‌توانند براساس ویژگی‌های جمعیتی (از قبیل سن، جنس، شغل و تحصیلات) از محتوا و خدمات موردنیاز بهره‌مند شوند و حتی‌الامکان در برابر  محتوا و رفتارهای آسیب‌زا محفوظ بمانند.

ـ هدف توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛

ایجاد و توسعه داوطلبانه، مشارکتی و قابل مدیریت «فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» در جهت:

الف) تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن موردنیاز؛

ب) ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضرّ و ناسالم و ناایمن.

ـ طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛

براساس تعریف و اهداف مصوب شورا در خصوص توسعه «فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» به شرح فوق، مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلّف است چارچوب اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای «طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» را طراحی و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی کشور ارائه و به طور سالانه چارچوب، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط به آن را به‌روزرسانی کند و به صورت مستمر، گزارش چگونگی پیشرفت این مصوبه را به شورای عالی ارائه نماید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ محمدحسن انتظاری

 

 

 

مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن
شماره ۲۰۴۲۸
شماره ویژه نامه: ۷۷۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۴