26 مهر 1398

ملاک وصول هزینه ‏های ثبتی

ملاک وصول هزینه ‏های ثبتی

الف- طبق ماده‏ ی 18 آیین نامه‏ ی قانون ثبت، ملاك أخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی دارایی است. مگر این‏که قیمت اظهار شدهی مالک بیشتر باشد که در آن صورت قیمت اظهار شده از طرف مالک مناط خواهد بود. و ملاک اخذ هزینه‏ ی مقدماتی بهای ارزیابی شدهی ملک است (بند الف قسمت اول آیین نامه‏ ی راجع به هزینه‏ ی مقدماتی).

ب- در مورد موقوفات ملاک دریافت حق الثبت و هزینه‏ ی مقدماتی ده برابر درآمد سالانه‏ ی موقوفه‏ ی مورد تقاضای ثبت است.

اگر موقوفه درآمدی نداشته باشد یا در آمد آن متناسب استعداد ملک نباشد حق الثبت و هزینه‏ ی مقدماتی بر مبنای ارزشی که اداره کل اوقاف در مرکز و ادارات اوقاف در شهرستان ها از طریق کارشناسی برای موقوفه معین می نمایند أخذ می گردد.

ج- در مورد املاکی که متعلق به موسسات خیریه و عام المنفعه از قبیل هلال احمر است نیز حق الثبت و هزینه‏ ی مقدماتی بر مبنای ده برابر درآمد سالیانه‏ ی آن املاک، به عنوان ارزش ملک دریافت می‏شود و اگر ملک در آمدی نداشته باشد ارزش آن با مقایسه با املاک مشابه، به همان نسبت از طرف ارزیاب ثبت محل تعیین می گردد. (ماده 18 قانون ثبت)