01 دی 1398

وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

شماره۹۴/۳۸۶۶/دش                                                                     ۱۳۹۴/۲/۳۱

وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

(مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

نهاد ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی ـ قوه قضائیه

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ شورای عالی حوزه‌های علمیه  ـ وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان تبلیغات اسلامی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ـ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

شورای عالی فضای مجازی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

معاونت ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری ـ دانشگاه آزاد اسلامی

ماده واحده «وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای اجرای تبصره بند ۲ فصل هفتم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده‌است، به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

ماده واحده ـ وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف) وظایف ستاد

۱ ـ تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سطح ملی و استانی و پیش‌بینی سازکارهای لازم برای تحقق آن در قالب برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه سالانه کشور.

۲ـ روزآمدسازی سندهای تخصصی و موضوعی ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور و ارائه پیشنهادهای لازم برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۳ـ نظارت بر پیشرفت اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و ارزیابی میزان تحقق آن و ارائه گزارش سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۴ـ روزآمدسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور براساس نتایج رصد و پایش اوضاع محیطی و تحولات جهانی با رویکرد آینده پژوهی و پیشنهاد اصلاح آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب

۵ ـ نظارت بر اجرای پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور و ارزیابی آن.

۶ ـ رصد تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور و ارائه نتایج آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی

ب) اعضای ستاد

۱ـ رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس)

۲ـ‌ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیر)

۳ـ چهارنفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا

۴ـ وزیر کشور

۵ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط

۶ ـ وزیر ورزش و جوانان

۷ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۸ ـ وزیر آموزش و پرورش

۹ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۱۰ـ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۳ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون ذی‌ربط

۱۴ـ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

۱۵ـ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

۱۶ـ یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۷ـ نماینده شورای عالی حوزه علمیه

۱۸ـ دبیر شورای عالی فضای مجازی

۱۹ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

۲۰ـ رئیس شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌المللی

۲۱ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

تبصره۱ـ آیین‌نامه داخلی ستاد درخصوص نحوه تشکیل جلسات، حدنصاب رسمیت و اعتبار مصوبات آن به تصویب ستاد می‌رسد.

تبصره۲ـ با توجه به تنوع ارتباط نظام فرهنگ با عرصه‌های مختلف همچون اجتماعی، سیاسی، آموزشی، علم و فناوری، اقتصادی، حقوقی، قضایی، نظامی و انتظامی، در موارد لازم از وزراء و رؤسای نهادهای ذی‌ربط برای شرکت در جلسات ستاد و کمیسیون‌های مربوط با حق رأی و صاحبنظران ذی‌ربط بدون حق رأی دعوت می‌شود.

تبصره۳ـ ستاد می‌تواند حسب مورد، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی موردنیاز را با حضور اعضای ستاد و مسئولان نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و صاحب‌نظران ایجاد و نسبت به تقسیم کار برای اجرای نقشه توسط نهادها و دستگاه‌های مزبور، اقدام نماید.

ج) تقسیم کار استانی

هماهنگی تحقق نقشه مهندسی فرهنگی در استان‌ها بر عهده «ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی استان» که به اختصار ستاد استان نامیده می‌شود، خواهد بود.

تبصره ـ انجام وظایف ستاد استان بر عهده شورای فرهنگ عمومی استان‌ها می‌باشد. اصلاحات مربوط به وظایف، ترکیب و نحوه فعالیت شورای فرهنگ عمومی استان‌ها توسط ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب خواهد رسید.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

 

 

وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
شماره ۲۰۴۵۸
شماره ویژه نامه: ۷۷۹
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۱۱ خرداد ۱۳۹۴